H-DCDK’s veteranforsikring

Det er muligt, at forsikre Harley-Davidson veteranmotorcykler igennem H-DCDK’s forsikringsordning til konkurrencedygtige forsikringspræmier.

Vilkår for at kunne få en veteranforsikring gennem H-DCDK:

  Forsikringsværdi i DKK

    Ansvarspræmie i DKK

    Ansvars-   og kaskopræmie i DKK

25.000

313,00

649,00

50.000

313,00

749,00

75.000

313,00

849,00

100.000

313,00

949,00

125.000

313,00

1049,00

  Tarif (2019 priser) – Selvrisiko ved enhver skade er   1.500,00 DKK