Harley-Davidson Club of Denmark ×
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HDC.DK / Forsikring / Forsikringsbetingelser

Uddrag af forsikringsbetingelser

Tilbage

Har du forsikringsspørgsmål til H-DCDK’s Forsikringsordning, kan du ringe til HD Forsikring (Karen Larsen) på telefon 82 82 41 41, fra mandag til fredag mellem 09:00 og 15:00.

Forsikringsordningen tilbydes ekslusivt til medlemmer af H-DCDK, der er registreret som ejer af en Harley-Davidson motorcykel.

Hvis ejer og bruger ikke er én og samme person, skal ejer have gyldigt medlemsskab af HDCDK, en bruger kan opnå medlemsskab af H-DCDK jf. §2 Optagelse stk. 1

Nedenfor følger de vigtigste uddrag af forsikringsbetingelser for vores forsikringsordning

Selvrisiko ved ansvarsskade 

Ved ansvarsskade opkræves der minimum 5.000 DKK.

Selvrisiko ved kaskoskade

Der opkræves 5% af den samlede skadeudgift, dog minimum 5.000 DKK.

Selvrisiko ved tyveri: 

Område 1:
Ved tyveri opkræves der 10% af den fastsatte erstatning gældende for følgende lande: Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. 

Område 2:
Selvrisikoen udgør for andre lande end ovenstående 40% af den fastsatte erstatning.
Selvrisiko udgør dog ikke mindre end 5.000 DKK.

Haveri

Ved haveri må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Bruger/ejer skal afvente at motorcyklen bliver afhentet af Falck, Dansk Autohjælp eller lignende.


Her er uddraget af forsikringsbetingelserne på præciseringen i forsikringsklausulen og § 14 Stilstandsforsikring: 

Forsikringen er tegnet i tilknytning til aftale mellem Harley-Davidson Club of Denmark (H-DCDK) og Lloyd's 1886 v/HD Forsikring (Lloyd's of London), og denne aftales vilkår gælder som tillæg til og forud for, de i de almindelige forsikringsbetingelser anførte vilkår. Af aftalen, som på forlangende kan udleveres af H-DCDK, skal følgende fremhæves:

Det er en forudsætning at:

  • Motorcyklen skal være opbygget med dele, der er beregnet til brug på en Harley-Davidson
  • Motorcyklen er indregistreret på danske nummerplader
  • Motorcyklen skal være færdig samlet og monteret med en godkendt alarm - Se ovenstående liste.
  • Motorcyklen skal kunne parkeres i aflåst garage på forsikringstagerens adresse godkendt af H-DCDK's vurderingsmand.
  • Motorcyklen skal evalueres af H-DCDK?s vurderingsmand. Selskabet skal fremsendes en bekræftet evaluering underskrevet af forsikringstageren og vurderingsmanden ved begæring om motorcykelforsikring.
  • Der er tegnet medlemskab af H-DCDK og kontingent er betalt og medlemmet er registreret som ejer af motocyklen.

Stilstandsforsikring

Der kan tegnes stilstandsdækning under denne forsikring. I denne periode må motorcyklen ikke benyttes som køretøj, idet den lovpligtige ansvarsforsikring er ude af kraft i stilstandsperioden. I stilstandsperioden er der endvidere kun dækning for brand og tyveri, på den af H-DCDK's vurderingsmand godkendte garage.

NB: Det skal også forstås, at der IKKE må køres på din Harley i stilstandsperioden. Dvs. at der er ingen dækning. Sidst, men ikke mindst, så står der i forsikringsbetingelserne, at det er en ulovlig handling og forsikringsselskabet kan på den baggrund opsige forsikringsforholdet.

Skal din Harley fx til service, reparation eller blot flyttes til et andet parkeringsforhold i stilstandsperioden, kan der købes en transportforsikring som tillægsdækning til din forsikring gennem Lloyd's 1886 v/HD Forsikring.